ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Fragmenty naczyń ceramicznych z badań w miejscowości Podzamcze, gm. Kwidzyn (grodzisko średniowieczne).
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/IN/163740
Nr SAZ (stanowiska)
Miejscowość
Rodzaj dokumentacji Zabytek
Rodzaj nośnika negatyw szklany czarno biały
Autor
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania