ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Odręczny rysunek obiektu archeologicznego prawdopodobnie z badań w pradziejowej osadzie Starzykowo Małe, obecna nazwa miejscowości Starzykowo, powiat Iława
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/IN/163582
Nr SAZ (stanowiska)
Miejscowość
Rodzaj dokumentacji Reprodukcja
Rodzaj nośnika negatyw szklany czarno biały
Autor
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania