ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat Obiekt archeologiczny (grób 27) - badania w miejscowości Tynwałd (lata 30-te XX w.).
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/IN/163558
Nr SAZ (stanowiska)
Miejscowość
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika negatyw szklany czarno biały
Autor
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania