ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU
ZASÓB CYFROWY MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

Dane fotografii

Temat wykop 27, widok na ślady słupów
Nr inwentarzowy MAG/ARCH MAG/ARCH/ID/4057
Nr SAZ (stanowiska)
Miejscowość
Rodzaj dokumentacji
Rodzaj nośnika diapozytyw kolorowy
Autor Król Danuta
Nr inwentarzowy muzealium
Nr katalogowy
Rok wykonania 2003