krzyżyk
MAG/GD/255/20/39/5391

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/133/3/3839

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/43/5/356

krzyżyk
MAG/GD/255/20/60/1529

plakietka świecka
MAG/GD/255/133/3/3882

plakietka świecka
MAG/GD/255/20/4/389

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/4/4/62

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/20/48/2627

plakietka świecka
MAG/GD/255/20/39/5359

plakietka świecka
MAG/GD/255/133/3/3885

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/100/5/5006

relikwiarzyk
MAG/GD/255/100/5/7729

plakietka świecka
MAG/GD/255/20/39/5372

plakietka świecka?
MAG/GD/255/39/7/4489

plakietka pielgrzymia
MAG/GD/255/20/39/5345

dzwonek pielgrzymi
MAG/GD/255/20/39/5414