Ustawienia

  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A domyślna czcionka
  • A Kontrast domyślny
  • A Kontrast czarne na białym
  • A Kontrast żółte na czarnym
  • A Kontrast czarne na żółtym
  • N domyślna czcionka
  • D domyślna czcionka

Czym jest archeoportal.pl?

Witryna www.archeoportal.pl jest katalogiem online obrazującym autorski program bazodanowy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (system do ewidencji przestrzennej zabytków). Baza danych Archeoportal ma służyć do zarządzania zabytkami oraz dokumentacją archeologiczną i udostępniania zbiorów w katalogu online.

Proces digitalizacji i udostępniania zbiorów w Muzeum trwa nieprzerwanie od 2015 roku. W ramach pierwszego projektu „Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich”, dofinansowanego z Programu MKiDN, w katalogu online zamieszczono zbiór średniowiecznych plakietek pielgrzymich, wcześniej tworząc od podstaw pracownię fotografii i digitalizacji i wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt. Zaprojektowano wówczas i uruchomiono system Archeoportal. Kolejny etap objął digitalizację i udostępnienie zbioru diapozytywów, które dokumentują badania archeologiczne prowadzone na terenie Juszkowa gmina Pruszcz Gdański. Prace prowadzone były w latach 1963-1979 przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Kolejny etap objął digitalizację 1300 diapozytywów z zasobów archiwalnych Muzeum. Zdigitalizowany zbiór pokazuje rozwój badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim na przestrzeni ponad 50 lat.

Internetowe kolekcje muzealne to wygodny, a nierzadko jedyny możliwy sposób dotarcia do zasobów archiwalnych czy wybranych interesujących zabytków, zwłaszcza tych przechowywanych na co dzień w magazynach. Rozwijanie działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w tym kierunku jest jednym ze strategicznych priorytetów, mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Pomorza szerszej publiczności. Katalog stale będzie uzupełniany o nowe treści.

Kolekcje zabytków

Kolekcje zabytków to zbiór przedmiotów ruchomych (muzealiów), które zostały wydzielone na podstawie określonych kryteriów. Te ostatnie mogą być zróżnicowane – np. według przeznaczenia, wykorzystanego materiału czy związane z konkretną ekspozycją.

Kolekcja Archiwum MAG

Informacje prezentowane w tej kategorii są zasobem digitalizowanym i udostępnianym z archiwum muzeum. Prezentowane tutaj dane to dokumentacja fotograficzna, polowa pozyskana w trakcie badań archeologicznych, nadzorów czy innych wydarzeń kulturalnych odbywających się w otoczeniu stanowisk archeologicznych. Wszystkie wizerunki pozyskane są z dokumentacji analogowej i digitalizowane w pracowni MAG.